Loading…

ผู้ผลิตถาดพลาสติกและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ เอ็มเคแอล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)

0-2908-1107, 0-2908-1080, 08-1171-8284
an_ek_p@hotmail.com, narissara_k_mkl@hotmail.com
บริษัท แคนตั้น เทรดดิ้ง จำกัด
คำอธิบาย ราคาต่อหน่วย จำนวน ราคา
โปรโมชั่น : ราคาเดียว
2,000.00
8,000.00
10,000.00
สรุปออเดอร์
ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม :
10,000.00
รวม
10,000.00 บาท
ที่อยู่ในจัดส่งสินค้า
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ